Ord & Bild 3/2010: Litteratur & genre

Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik… Ord&Bild undersöker varje aspekt av "Kulturen". Och ifrågasätter den. • "Sveriges främsta kulturtidskrift." (Dagens Nyheter) • "Vår enda europeiska tidskrift." (Aftonbladet) • "Ord&Bild framstår i dag som en extremt vital samtidseuropeisk kulturtidskrift som utan att tveka sträcker sig i alla tänkbara riktningar på en och samma gång."

UR INNEHÅLLET: Per Lysnader & Svante Weyler: Om Eva Adolfsson • Ann Steiner: Klassiker, fantasy och sanna berättelser • Gunnar D Hansson: Roman utan manifest • Anne Carson: Trojjam • Mara Lee: Varför Anne Carson är en så bra poet • Mats Kolmisoppi: Att svälta ilskan • Robert Kangas om sitt författarskap och genre • Alan Asaid: Conrad • Ann Ighe: Det enda kriget • Pauline Wolff om sitt författarskap och genre • Andrzej Tichy: Motståndets estetik (remix) • Magnus Jansson: Textsamtal – en praktik • Malin Nilsson: Varför du såg The Wire • Mats Kempe, med bild av Patrik Svensson: Stycke för röster • Jerker Virdborg om sitt författarskap och genre • Zac OYeah: Det exotiskas diskreta charm • Linda Hofvander: Att samla frågor • Johannes Heldén om sitt författarskap och genre.