Ord & Bild 3/2015

Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik… Ord&Bild undersöker varje aspekt av "Kulturen". Och ifrågasätter den. • "Sveriges främsta kulturtidskrift." (Dagens Nyheter) • "Vår enda europeiska tidskrift." (Aftonbladet) • "Ord&Bild framstår i dag som en extremt vital samtidseuropeisk kulturtidskrift som utan att tveka sträcker sig i alla tänkbara riktningar på en och samma gång." (Göteborgs-Posten)

Innehåll

Redaktionellt

Ann-Marie Ljungberg: En dålig mor

Marina Tsvetajeva: Ur akrivet: Om tacksamhet

Michael Azar: Den amerikanske (mar)drömmen

Kalle Hedström Gustafsson: Poesi efter Katrina

Katie Ford: Colosseum

KLas Rönnböck: Myten om den rationella kapitalismen

Zac O-Yeah: Var ligger det där Malgudi egentligen?

Hjalmar Falk: Ordet, det sekulära

Kritik

Ann Lingebrandt om Ariel litterär kritik: Performativ kritik, Methodos, språk och oförnuft

Mikela Lundahl om Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler: Snow White and the Madness of Truth