Ord & Bild 5/2010: Dokument, Dokumentär, Dokumentation

Är vi besatta av dokumentation? Och av att dokumentera? Den som saknar papper på sitt medborgarskap kan tvingas till att arbeta för slavlöner utan någon möjlighet att protestera. Ett utfört projekt ska allt som oftast redogöras i en massiv dokumentation, bestående av mätbara mål och diagram. På Facebook, bloggar och Youtube, skildrar miljontals människor dagligen, och frivilligt, sina liv. Ord&Bild har gjort ett nummer om Dokumentet och dess mångtydiga roll i vårt samhället. Med hjälp av dokumentet kan människor bli synliga, men dokumentet kan också användas för att lägga beslag på verklighetsbeskrivningen, så att en annan – möjligen sannare – skyms. Slaget om dokumentet, hur det ska användas och tolkas, och vad det kan bevisa eller vederlägga, är inte en gång för alla avgjort. Det pågår här och nu. Läs Maria Lantz text om hur Dharavi – ett extremt tättbefolkat slumområde i Mumbai – räddades från rivning med hjälp av att lokalbefolkningen dokumenterade sin egen existens på platsen. Läs en ingående diskussion mellan Maria Eriksson, Erik Pauser, Mats Rosengren och Elin Wikström om Renzo Martens uppmärksammade film Episode III. Läs Christopher Kullenbergs text om nätläckans struktur bortom Wikileaks.