Bøker av Torben Hangaard Rasmussen

Kun lagervarer
På spor etter lek
Hva skjer med leken i et samfunn med økende læringstrykk? Forskere er uenige om lekens betydning og rolle. Mens noen fokuserer på lekens verdi for... Les mer