Det förflutnas makt

Varje krav på social förändring vilar på en uppfattning om hur framtiden kan och bör se ut. Men den bilden vilar i sin tur på föreställningar om det förflutna. Denna skrift analyserar förutsättningarna för bilden av dåtid, nutid och framtid samt belyser med en rad fängslande exempel hur den utformats i skilda kulturer och i skilda tider.