Filosofisk tidskrift 4/2008

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer.

UR INNEHÅLLET: Olle Häggström – Brister i sannolikhetsargumentet för och emot Guds existens • John Eriksson – Ärligt talat • Maria Svedberg – John Perrys invändning mot konsekvensargumentet • Anders Hammarström – Gud hos Descartes och Berkeley! • Ingmar Persson – Alf Ross’ paradox‚ ur ett lekmannalogiskt perspektiv • Per Lindström – Ross’ och Priors paradoxer • Sven Danielsson – Svar till Persson och Lindström

Andre kunder kjøpte også: