Norsk litterær kanon

369,-

Hva er en kanon? Hvilke verker tilhører den norske litterære kanon? For første gang i Norge foreligger en offisiell litterær kanon, og de 25 beste norske verkene gjennom tidene ble kåret på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer våren 2007.

25 av de beste bøkene som er skrevet i Norge fra norrøn tid fram til våre dager, blir i denne boka presentert av kjente forfattere og profilerte litteraturkritikere som har et spesielt forhold til de enkelte verkene. Her får du en ny og spennende innfallsvinkel til hver av de utvalgte bøkene. Boken prøver også å svare på hva en kanon egentlig er.

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap Litteraturhistorie Essay Kanon