Belägrade städer. Den nya militära urbanismen

Stadsrummet militariseras alltmer i vår globala värld. Säkerhetszoner inrättas för att fysiskt trygga den befintliga politiska och finansiella ordningen och vanliga medborgare övervakas på diverse sofistikerade elektroniska vis. Denna utveckling är enligt urbanforskaren Stephen Graham en följd av en intensifierad korsbefruktning av civil och militär övervakningsteknik. Utvecklingen tar sig inte nödvändigtvis samma uttryck i västvärldens storstäder som i krigsområdena i andra delar av världen, men det högteknologiska våldet bygger i grund och botten på samma uppsättning idéer överallt och på samma tendens att demonisera "de andra". Ett ut­tryck för denna nya militära urbanism, som Graham kallar den, är det utbredda bruket av krigsmetaforer i beskrivningen av det urbana samhällets villkor - att det utkämpar ett krig mot droger, brottslighet, terror, mot själva otryggheten, ett krig som är obegränsat i tid och rum.

"Belägrade städer" belyser den militära urbanismen i ett sociologiskt och historiskt perspektiv och pekar bland annat på förbindelserna med det kalla krigets retorik och världsbild. Framställningen har samtidigt en journalistisk åskådlighet och rymmer många konkreta nedslag i den förändrade vardagsverklighet som stadsinvånare, i synnerhet fattiga och utsatta sådana, har att hantera jorden över. Stephen Graham visar också på möjliga strategier för att - i det stora såväl som det lilla - bjuda den nuvarande utvecklingen motstånd.

"Maka på dig, Jane Jacobs; här är urban geografi som den ter sig för en Predatordrönare på 25000 fots höjd. En grundläggande och mycket skrämmande rapport från den globala riskzonen."

- Mike Davis, författare till "Los Angeles. Utgrävning av framtiden" och "Slum"

"Kom igen, du måste bara läsa den här boken. För det som händer i Bagdad och i andra städer där det pågår strider eller ockupation - och det handlar inte bara om övervakning, utan också om militarisering - kommer att hända också här. I några fall har det redan gjort det, eller också planerar man för det, ifall det skulle bli oroligt på allvar."

-Nicholas Lezard i The "Guardian"

  Stephen Graham: Belägrade städer. Den nya militära urbanismen
 • Forlag: Daidalos
 • Utgivelsesår: 2014
 • Kategori: Sosiologi
 • Originaltittel: Cities under siege. The new military urbanism
 • Oversetter: Henrik Gundenäs
 • Lagerstatus:
  Ikke på lager
 • ISBN: 9789171734259
 • Innbinding: Danskt band