Blår

199,-

John Erik Rileys essaysamling Blår består av tekster om katastrofen, skrevet fra ulike grader av avstand fra hendelsen. Hvordan skriver man om noe slikt? Hvilken betydning får en slik hendelse? Rileys tekster viser hvordan hendelsens betydning har vokst og endret seg, både på et politisk, kulturelt, estetisk og personlig nivå. Det første essayet er skrevet de første dagene like etter 11. september 2001. Det siste er skrevet nå, fem år etter.

Riley skriver i ett av essayene: 'Hva var det da som var så spesielt ved angrepet på WTC? Svaret er at det omfattet så mye. Da de to flyene fylte tvillingtårnene med brennende drivstoff, ble hele forestillingsverdener - fra de mest private minnene til de mest kollektive mytene - smeltet sammen til ett symbol så uutgrunnelig at vi ikke klarte å gjøre annet enn å måpe.'

Nøkkelord: Essay