Figurer

349,-

Halve definisjoner. Brutte forbindelser. Bevegelser vi kan se, men uten å vite hvem de tilhører, eller hva de vil oss.

Figurer er fylt av bemerkelsesverdige bilder – bilder som samtidig refererer til noe vi ikke helt får øye på. Det finnes spor av tap, tegn på noe eller noen som er borte, tiden som går, og i løpet av lesningen oppstår en egen poetikk, hvor rommet mellom det vi kan se og hvilken sammenheng det tilhører blir utvidet, forstyrret, kastet om på.

«Jeg finner et kart på skrivebordet. Jeg lar fingeren følge opptegningene, røyk, nakent tre, sand. Strå, skygge, by. Tåke, perle, vinter. Hvordan kommer jeg fra røyk til et nakent tre? Hvordan blir treet til sand