Egne veier: essays og foredrag

249,-

Claude Lèvi-Strauss sier om Brasil at landet har gått "direkte fra barbariet til dekadansen uten å ta veien om sivilisasjonen". Tegn tyder på at det neste århundres dom over Norge kan bli likelydende: fra tømmerkoier til Theaterkafeen uten mellomstasjoner, fra bortgjemte fiskevær til Aker Brygge uten personlige erfaringer med den moderne verden. Den postmoderne masken - hedonismen, estetismen og det "kuule" - blir en ideologisk ferniss for sjeler som har fått sin form på bedehuset.

"...noen av kapitlene er nær det briljante med sine uventede innfallsvinkler og synspunkter." Per Egil Hegge, Aftenposten

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Essay