Bøker i kategorien Samfunn/politikk

Kun lagervarer
The English Levellers
The Levellers were a crucial component of a radically democratic movement during the civil wars in seventeenth-century England. This was to be... Les mer
Advice and Consent
If the postwar era has witnessed a pluralizing trend in Japan, that is not to say that many diverse, fluctuating groups compete equally in the... Les mer
Deliberative Democracy
It is sometimes assumed that voting is the central mechanism for political decision-making. The contributors to this volume focus on an alternative... Les mer
The Politics of Postmodernity
In his study Modernity and the Holocaust, Zygmunt Bauman contrasts the hopes and expectations of the modernising world of the nineteenth century with... Les mer
The Politics of Growth
Mats Benners bok The Politics of Growth är en insiktsfull granskning av de ekonomiska tillväxtstrategier som gällt i svensk politik sedan... Les mer
Labour Market Regimes and Patterns of Flexibility
Detta är en bok om flexibilitet på arbetsmarknaden. Författarna jämför Kanada och Sverige, två länder som uppvisar stora likheter i fråga om... Les mer
On the Laws and Governance of England
Sir John Fortescue CJKB (c.1395–c.1477) was undoubtedly the foremost English political scientist of the fifteenth century. This convenient volume... Les mer
Europa: idé, identitet, verklighet
Europeiska unionens ansträngningar att skapa en egen kulturell identitet, finner Gerard Delanty patetiska. Vad består de av? Jo,... Les mer
Democracy and Decision
Do voters in large scale democracies reliably vote for the electoral outcomes most in their interest? Much of the literature on voting predicts that... Les mer
Analytical Politics
To analyse means to break into components and understand. But new readers find modern mathematical theories of politics so inaccessible that analysis... Les mer
Vi har aldri vært moderne
På grunn av vitenskapens oppkomst tror det moderne mennesket at verden er blitt ugjenkallelig forandret, at vi en gang for alle har skilt lag med... Les mer
248,-
The Urban Crisis
While the problems facing our cities increase in number and magnitude, there are few coordinated mechanisms in place for effecting change. In an... Les mer
The Principles of Representative Government
The thesis of this original and provocative book is that representative government should be understood as a combination of democratic and... Les mer
On the Laws and Governance of England
Sir John Fortescue CJKB (c.1395–c.1477) was undoubtedly the foremost English political scientist of the fifteenth century. This convenient volume... Les mer
Analytical Politics
To analyse means to break into components and understand. But new readers find modern mathematical theories of politics so inaccessible that analysis... Les mer
Det självkonstruerade fängelset
Med utgångspunkt i en sociologisk tolkning av Sartres existentialistiska filosofi i Varat och Intet och med hjälp av en enkel semiotisk... Les mer
Sociala representationer
Teorin om sociala representationer är en Durkheim-influerad socialpsykologisk idéinriktning som formulerades för mer än trettio år sedan i... Les mer
Salg!
Att uppfinna det politiska
I Att uppfinna det politiska utvecklar Beck tankar från sin banbrytande studie Risksamhället och ställer frågan om politikens möjligheter under... Les mer
200,-
Émile Durkheim samhällsteori
Vår tids samhällsvetenskap - »sociologin» - vilar till stora delar på fransmannen Émile Durkheims (1858-1917) vetenskapliga arbete. Dag... Les mer
Stat, kris och demokrati
I byn Mäntsälä i södra Finland startade ett uppror 1932. Grupper inom extremhögern försökte stoppa ett socialdemokratiskt möte. Händelsen... Les mer
The Culture of the Market
Scholars have only recently begun to appreciate the extent to which the norms and practices that foster market societies have been shifting. Not only... Les mer
Medborgarrätt och egenansvar
När svenska staten organiserade sociala försäkringar var målet inte bara att skapa en ekonomisk stödform -- staten såg också i hög grad... Les mer
Klass, rörelse, socialdemokrati
Arbetarrörelsen är utan tvekan den klasssiska ”sociala rörelsen”. Men hur kan vi bäst förstå framväxten, strukturen och förändringen av... Les mer
I statens tjänst
Statanes kaka är liten men säker, brukade det heta. Det är knappast sant. För i tiden var den hyfsat tilltagen för dem som satt säkert på sina... Les mer