Bøker med nøkkelord «Idéhistorie»

Kun lagervarer
The Postmodern Explained
An engaging collection of letters written to young philosophers and theorists by the legendary philosopher. "In the Postmodern Explained, a... Les mer
Hegel och det moderna samhället
Taylor är känd som en filosof med stor förmåga att skriva klart och enkelt. Det är egenskaper som kännetecknar hans bok om Hegel, en bok i... Les mer
Hermeneutik och kultur
Hellesnes distanserar sig dock från en alltför renodlad tillämpning av den kulturella relativismen. Han kritiserar bl a den bland... Les mer
Den fenomenologiska rörelsen i Sverige
... man kan ha stort nöje av lektyren, som går ända fram till det intellektuellt ödesdigra året 1968. Man får sig till livs mången god... Les mer
Pragmatism och kosmologi
För ca 100 år sedan uppstod i USA den filosofiska riktning som kallas pragmatism. Dess främste företrädare och centralgestalt, William James,... Les mer
Fenomenologins idé
Ett viktigt steg mot en svensk introduktion av denna tankeriktning innebär den nyligen utkommna Fenomenologins idé, i översättning av Jan... Les mer
Filosofins väg
Karl-Heinz Haags bok är en historisk och systematisk reflexion över den västerländska filosofins ursprungliga motiv, dess grundfråga. Bejakande... Les mer
Föreläsningar om metoden för akademiska studier
Vad innebär då akademiska studier? Enligt Schelling är den springande punkten föreningen mellan tradition och kritik. ... Inträdet i det lärda... Les mer
Förnuftet i vetenskapens tidsålder
Hans-Georg Gadamer är utan tvekan en av seklets stora filosofer. Man kan hitta texter av honom i några antologier, men Daidalos utgåva av... Les mer
Förnuftet i historien
Hegel kan läsas på olika sätt. Den som känner till tysk historia vet att Hegel kan vara mycket obehaglig. Men han blir inte mindre obehaglig för... Les mer
Från Marx till marxism
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
Nomadology: The War Machine
In this daring essay inspired by Nietzsche, Gilles Deleuze and Felix Guattari redefine the relation between the state and its war machine. Far from... Les mer
Expression and Meaning
John Searle’s Speech Acts made a highly original contribution to work in the philosophy of language. Expression and Meaning is a direct successor,... Les mer
Driftworks
Here is a course of action: harden, worsen, accelerate decadence. Adopt the perspective of active nihilism, exceed the mere recognition-be it... Les mer
On The Line
A rhizome may be broken, shattered at a given spot, but it will start up again on one of its old lines, or on new lines. You can never get rid of... Les mer
Den estetiska dimensionen
"Allt förtingligande är glömska. Konsten bekämpar förtingligandet genom att få den förstenade världen att tala, sjunga, kanske dansa.... Les mer
Det konkretas dialektik
Den tjeckiske filosofen Karel Kosíks bok Det konkretas dialektik (1963) var ett viktigt bidrag till den intellektuella utveckling som föregick... Les mer
Filosofiska skrifter
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 + 2
Först 1968, alltså 15 år efter Grundrisses andra publicering, utkom ett verk, som med eftertryck riktade uppmärksamheten mot de avgörande... Les mer
Essays and Aphorisms
This selection of thoughts on religion, ethics, politics, women, suicide, books, and much more is taken from Schopenhauer's last work, Parerga... Les mer