10 tal 8/9 2012

Det på en gång väd­jande och upp­ford­rande begrep­pet ANSVAR är ämnet för 10TALs tjocka som­mar­num­mer, som utfors­kar ämnet ur en spe­ci­fikt nor­disk vin­kel. Hur står det egent­li­gen till med soli­da­ri­te­ten och de etiska vär­de­ring­arna i Norden idag? Vilka står ansva­riga för våra eko­no­miska kri­ser, och för den främ­lings­fi­ent­lig­het som tor­nar upp sig i kri­ser­nas skugga? Hur ser konst­nä­rer­nas, och de intel­lek­tu­el­las, plats och ansvar ut i våra allt­mer slutna, pola­ri­se­rade och ängs­liga sam­häl­len? Hur for­mu­le­rar kons­ten och lit­te­ra­tu­ren sina före­ställ­ningar om ansvar och etik?

  Madeleine Grive (red.): 10 tal 8/9 2012
 • Forlag:
 • Utgivelsesår: 2012
 • Tidsskrift: 10TAL
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: