Arena 1/2010: Posthumanism

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position.

UR INNEHÅLLET: Våldet i skolan – Nedskärningarna leder till bristande kvalitet, mobbning, otrygghet och dödligt våld. mats Winborg läser rapporter om skolskjutsningar och undrar om skolbarn måste börja döda varandra för att kommunpolitiken ska vakna • Utspel: En solidarisk arbetslinje – Lars Ingelstam och Bengt KÅ Johansson visar upp en annan modell • Utspel: Progressiv stadspolitik – Karin Bradley och Ola Broms Wessel listar bästa politiken för storstan • Intervju: Den gröna vägen tillbaka – Gunnar Lindstedt menar att en miljon svenskar måste bli bönder om vi ska överleva stundande energikris. Ställ om tillbaka till före industrialiseringen, säger han i ett samtal om peak-oil, klimatdebatt och landsbygdsromantik • Tema: Posthumanism – Nu utmanar vetenskaplig forskning det demokratiska samhällets idé om individen. Isobel Hadley-Kamptz, Cecilia Åsberg och Karl Palmås i ett tema om övervakning, intelligens utanför kroppen och problemet med humanism • Fästning Europas framtid – Anna Sandqvist om nya migrationstyper och förändrad flyktingpolitik • Migrationsvågen vänder – Martin Schibbye följer Karnelu från Kerala till Dubai och tillbaka • Flykten från Sverige – Plötsligt såg det ut som att hela den svenska tidsandan hade regisserats av en militant MUF-fraktion i maskopi med skickliga PR-byråer. Andre Lokko skiver sin berättelse om flytten till, och drömmarna om, London.