Arena 2/2012 - Nouveau Poor

Prolog: Vanity fair-marxismen • Startsignaler: Claus Leggewie: Stryp inte Grekland • Martin Gelin: Amerikanskt klasskrig • Utspel: Elin Molin: Därför kraschar skolan • Sundberg & Brosché: Ställ tuffa krav på Sydsudan • Paul Frigyes: Den talangfulle herr Borg • Olle Svenning: Den tredje vänstern • Tema: Bourdieu Göran Greider: Bourdieus fältstudier • Anette Kullenberg: Vem har tid med herr B? • Pretty Wacquant • Bengt Nilsson: Sverige otydligt om EU:s bistånd • Kjell Vowles: Vilken färg har lycka? • Johan Augustin: Valet med en masterplan • Kritik: Dollar-Deng på Wall Street • Det konventionella jaget • Recensioner • Panelen: Extremt hat: Apropå debatten om Breivik, radikalhögern och feministskräcken: Har högerextremas hat mot feminismen ökat?