Arena 2012:3 Relativismens spöke

Prolog: myten som bygger arbetslinjen • Claus Leggewie: Pirater på rymmen • Ali Esbati: Planerad fattigdom • Nina Björk: Ni förolämpar politiken • I lagomlandet • Den ny-gamla klassen • Tema: Relativismens spöke • i samma båt • Greklands Golgata • Bakom kampanjen Kony2012 • REagan inspirerar • Kritik: Nytt på Västfronten • Kritik: En bluff avslöjas • Recension: Tony Judt + Adam Smith • Panel: PR-hemligheter

 

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position. Utgivare: Föreningen Arena.