Arena 4/2009: Radikalitet

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position.

UR INNEHÅLLET: Den apatiska arbetarrörelsen – vart tog drömmarna vägen? Ett år kvar till valet och Anna Hellgren ställer diagnos på en viljelös socialdemokrati som slukat alla nya rörelser men inte lyckats skapa någon ny politik av betydelse • Utspel: Visa mångkulturalismen – Bengt Westerberg beskriver hur politiken ska bemöta extremhögern • Utspel: Lågt hängade frukter – Fredrik Lundberg kritiserar västvärldens miljöpolitik i Syd • Intervju: Fri att bli frälst – från indivdualistfundamentalist till konservativ med Robin Hood-drömmar. Arena möter Thomas Idergard, välfärdsansvarig på Timbro och nykonverterad katolik som är på väg att bli en symbol för den kristna svenska högern • TEMA: Radikalitet – när mittens politik dominerar är det lätt att bli sedd som radikal, men svårt att få plats för radikala handlingar. Olav Fumarola Unsgaard undersöker radikaliteten som politisk position, Daniel Strand berättar om Facebookradikalerna med vänstern som livsstil och Karolina Ramqvist läser ett radikalfeministiskt utspel som avfärdar välsminkade feminister • Kinas dubbelhet – totalitär politik i samklang med kapitalism har skapat tillväxt i Kina. Nu organiserar sig kinesiska arbetare för en demokratisk utveckling • Kvinnosaksmusiken – män får representera sin musik, kvinnor får representera kön. Anna Gavanas diskuterar feministiska strategier med artister från olika generationer.