Arena 4/2011: Sexualitetsfixerat

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position.

INNEHÅLL: Prolog: Mångkulturattack • Startsignaler • Kristina Lindquist: Från tvång till rättighet. I debatten om skitjobben verkar det vara förskräckande att säga att vissa arbeten är skadliga eller onödiga • Utspel:Ann-Helen Meyer Von Bremen: Ekologiska visioner • Tobias Hübinette: I vithetens hav. Antirasistiska akademiker motarbetas • Intervju: I stället för nostalgi • Axel Andersson: Humaniorans död • Tema: Anna Hellgren, Silje Lundgren och Kent Werne: Sexualitetsfixerat • Björn Elmbrant: Otillåten pensionskritik • Karin Höije: Vittrande städer • Debatt: Inga-Lisa Sangregorio: Petter Larsson gör det lätt för sig när han hoppar på fastighetsskatten • Kritik • Recension • Panel: Nya strategier?