Arena 6/2009: Manlighetspolitik

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position.

UR INNEHÅLLET: Antivaccinationsrörelsen – Vilka är de som är mot vaccinationer och varför? Anna Hellgren utreder ett gammalt vaccinationsmotstånd som aktualiserats av den nya influensan • Skolan punkt för punkt – Botkyrkas skolchef Eric Nilsson vill ha ny rödgrön skolpolitik • Ekomatdebattens populism – Ann Helen Meyer von Bremen om Marit Paulsens vältajmade attacker • Intervju: Fler nyanser av Nancy Fraser – Alfredo Gomez-Müller och Gabriel Rockhill samtalar med en av vår tids mest uppmärksammade vänsterfilosofer. Om identitetspolitik, spänningar och socialismens fall • manlighetspolitik – Är det synd om männen? Ett tema om maskulinitetsrörelsen, om de olika skolorna inom maskulinitetspolitik, om maskulinitetsforskningens problem och om manlig bitterhet gentemot feminismen. Signerat Niclas Järvklo, Sara Edenheim och Zanyar Adami • Niqab och politiken – Markerar burka och niqab en gräns för toleransen i Sverige? Hur ser debattörer på heltäckande slöjor och lusten att förbjuda dem? Arena ställde tre frågor till tolv svenska opinionsbildare • En ny syn på förintelsen – Den amerikanska historikern Timothy Snyder ritar om kartan för dödens fält i Europa och kritiserar massmordens moderna politisering.