Arena 6/2011: Rörelse överallt

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position.INNEHÅLL: Håkan A Bengtsson: Prolog: Demokrati som kristerapi • Startsignaler: Ola Svenonius: Om övervakning i tre städer • Devrim Mavi: Integration-S nya icke-fråga • Utspel: Lise Norin: Avskaffa kärnkraft till 2030 • Bo Göransson: Sveriges röst har tystnat • Intervju: Ta från de rika • Tema: Håkan Thörn, Lisa Kings och Sovia Wiberg: Rörelse överallt • Ingemar Lindberg: Alla vill betala skatt • Tomas Lindholm: Eliten vs folket • Elin Sahlin: Experimentet med hållbara städer • Debatt: Forskare svarar: Författarna till ”Vägar till medborgarskap” kritiserar Meriam Chattys läsning • Kritik: Maria Georgieva gillar Hynek Pallas avhandling om vithet i svensk film • Recension: De väljer Burka. Eugeniken och steriliseringarna, böckerna och framtiden, kvinnor som väljer burkan, antika historier, Berlusconismen • Panel: Ut ur arkiven!: Sara Edenheim, Rasmus Malm och America Vera Zavala om Säpos Stasiarkiv