Arena 6/2013

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position. Utgivare: Föreningen Arena.

 • Ledare
 • Öppning. Kapitalet: Samtiden som en roman från 1800-talet
 • Håll koll på rättviseekonomerna
 • Bilden
 • Här & nu
 • Psykologgen & filosofen: Finns det något man inte bör prata om?
 • Maktspel
 • Krönika av Nina Björk: Så uppstod privatpersonismen
 • Rapporter
 • Ekonomi med Ali Esbati: Behöver ekonomin fler pinnar?
 • Grattis Arena 20 år
 • Kritik
 • Maria Georgieva: Skeda mig. Nätkärlek i kulturmarxismens tid. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter skedbehov
 • Porträtt: Sven Lindqvist
 • Essä: Identitetspolitik
 • Litteratur, Malin Ullgren: Jag förstår henne precis