Biblis 94

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.

                                                                                                                                                                                                                                                         Innehåll

 

  • ?När tryckaren griper tillfället. Tidigmodern experimentell typografi(k). Johan Laserna
  • Hur stort var klosterbiblioteket i Vadstena? Jonas Nordin
  • Ett par poeter på 1710-talet. En provenienshistoria i tre avsnitt. Per S. Ridderstad
  • Svenskt bokmuseum. ’En påle i köttet’. Kristina Lundblad
  • S:ta Ragnhilds epitafium. Försvunnet och återfunnet. Elin Andersson
  • Nyheter & Noterat.
  • Föreningen Biblis.