Bøygen 1/2000 – Litteratur og virkelighet

Artikler og intervjuer:

 

Lyrikk
 • Bever (Castor Fiber)

  • av Arne Ruste
Bokomtaler:
 • Günter Grass: Mitt århundre, anmeldt av Kjetil Havnevik
 •  

 • Tom Egil Hverven: Å lese etter familien. Forsøk om norsk litteratur på 1990-tallet, anmeldt av Marte Gresvik
 •  

 • Selma Lønning Aarø: Bebudelse, anmeldt av Barbro Bredesen Opset

 

Opplysningstid - presentasjon av teori
 • Tverrsnitt av en lysende vind - Gilles Deleuze med 1000 ord

  • av Hanne Line Solem

 

Hovedbøygen - presentasjon av hovedfagsoppgaver:
 • Kunsten i teknikkens tidsalder - en lesning av Max Frischs Homo faber
   av Geir Nummedal