Bøygen 4/2015: det heslige

bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved programmet.