Bøygen 2/2001 – Barne- og ungdomslitteratur

Artikler og intervjuer:

 • Barnebøker og voksenlitteratur
   av Jostein Sand Nilsen
 • Verken likegyldig eller moralistisk.
  Intervju med Ingeborg Westerheim
   av Ove Opstad og Kari Hauge
 • Tøys og tull og blodig alvor.
  Fenomenet Harry Potter
   av Mette Moe
 • Helgen-Harry må dø!
  Bøkene om Harry Potter ­ en legendesaga for barn?
   av Jostein Andresen Ryen og
   Knut Anders Løken
 • Litteratur for barn eller voksen?
  Når grensene mellom barne- og
  ungdomslitteraturen viskes ut
   av Åse Marie Ommundsen
 • Anti-didaktisk barnelitteratur.
  Rasmus Lølands og Ragnar Hovlands undergraving av dannelsesromanen
   av Jonas Bakken
 • Møte med en ny og annerledes verden.
  Tove Jansson: Trollvinter
   av Åsfrid Svensen
 • Det är jag som inte är färdig.
  Identitet og intertekstualitet i Maria Gripes
  Skugg-tetralogi
   av Silje Linhart Hernæs
 • Skrukken i Slaraffenland.
  En analyse av kropp og mat i Hans Sandes Arkimedes og brødskiva
   av Kjersti Lersbryggen Mørk
 • Harald Rosenløv Eegs Svidd
  - Postmodernistisk identitetsarbeid
   av Mats Køber

Opplysningstid:
(presentasjon av teori)

 • Gilles Deleuze
   av Mikkel E. AstrupHovedbøygen:
(pres. av hovedoppgave)

 • Dorrit Willumsen og Herman Bang
   av Ove Opstad

Bokomtaler:

 • Thomas Boberg: Americas
   anmeldt av
   Janicken von der Fehr
 • Svein Nyhus: Lille Lu og trollmannen Bulibar
   anmeldt av Mette Moe
 • Ullrich Haase og William Large: Maurice Blanchot
   anmeldt av Ane H. Aasland
 • Helle Helle: Hus og hjem
   anmeldt av
   Anna Karolina Netland