Bøygen 2/2005 – dialog

Bøygen er eit litterært tidsskrift redigert av masterstudentar ved litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Bøygen tek sikte på å visa ulike sider ved litteraturen og litteraturvitskapen. Tidsskriftet er kalla opp etter den ukjende hindringa Bøygen i skodespelet Peer Gynt

Av klassikarane i dette tidsskriftet kan nemnast "4/2001 : Kanon og kvalitet", "2/2002 : Dag Solstad", "1-2/2004 : Oversersettelse/kjønn" og "2/2005 : Dialog".

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Litteraturvitenskap