Bøygen 4/2001 – Kanon og kvalitet

Artikler og intervjuer:

 • Litteraturhistoriens rolle.
  Intervju med Per Thomas Andersen
   av Anna Karolina Netland
 • Om dikt (og sitat) som fotoapparat.
  Essay.
   av Odd Eirik Færevåg
 • Harald Bloom og litteraturhistorien
   av Jonas Bakken
 • Portugisiskspråklig litteratur i Norge
   av Anne Sletsjøe
 • Profil. Det store litterære opprøret på 60-tallet.
  Intervju med Espen Haavardsholm
   av Tor Holm
 • Tryggve Andersen - sjel og samfunn i forfall
   av Stein Tingvold
 • Syk kjærlighet
  - tanker om Arne Dybfests forfatterskap
   av Ove Opstad
 • Fra diktingen er det ingen redning.
  Betraktninger omkring Gunnar Bull Gundersens modernistiske prosjekt
   av Jan Bjøndal
 • Bomben under arken. Eller: Hvorfor lese Jonas Lie?
   av Harald Bache-Wiig
 • Dramatiker med temperament.
  Jan Erik Vold om Sverre Udnæs
   av Jorunn Steensnæs

Opplysningstid:
(presentasjon av teori)

 • Modernitet og modernisme. Nedslag i Theodor W. Adornos tenkning
   av Kjell Jørgen HolbyeHovedbøygen:
(pres. av hovedoppgave)

 • Epifanien i Flannery O`Connors novellesamling Everything that rises must Converge
   av Gro Vineshaugen

Bokomtaler:

 • Ragnar Hovland: Ei vinterreise
   anmeldt av Kari Hauge
 • Erlend Loe: Fakta om Finland
   anmeldt av Lillian Vatnøy
 • Ingvar Ambjørnsen: Dukken i taket
   anmeldt av Arne Vestbø
 • Linn Ullmann: Når jeg er hos deg
   anmeldt av Anna Karolina Netland

Andre kunder kjøpte også: