bøygen 4/2003 – politisk litteratur

Artikler og intervjuer:
 • Intervju med Mathias Faldbakken
   av Trude Rønnestad og Christiane Jordheim Larsen 
 • But it is night now
   av Pål Johan Karlsen  
 • Mot en teratologisk poetikk? Nikanor Teratologens Hebbershålsapokryferna

   av Ola Uvaas
 • Perspektiv
   av Thomas Eliassen
 • Politisk (og litterær) Kapital
   av Terje Colbjørnsen 
 • Den opprørske oppdrageren - barnelitteraturens janusansikt  
   av Inger Marie Kjølstadmyr
 • Då professoren møtte Gud - dissonansen mellom det heilage og det profane i Professor Andersens natt

   av Arne Olav L. Hageberg
 • Utdrag fra Trask. Forflytninger i tidas skitne fylde

   av Inger Elisabeth Hansen
 • Situasjonistene  
   av Ole Fjereide 

Opplysningstid: 

 • Symbolsk maktbruk i litteraturfeltet - Bourdieu om estetikk og politikk

   av Jarle Samuelsberg

  Hovedbøygen:
(pres. av hovedoppgave)

 • Menippos og det menippeiske 
   av Bjørn Ullevoldsæter
Bokomtaler:
 • Kristin Ribe: Forsnakkelser

   av Cathrine Brøymer
 • Nikolai Frobenius: Det aller minste

   av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy 
 • Helene Uri: Engel av nylon

   av Sigrid Larsson
 • Erik Bjerck Hagen: Hva er litteraturvitenskap

   av Christiane Jordheim Larsen
 • Kirsti Blom: Kitten

   av Ingeborg Berre
 • Lars Saabye Christensen: Maskeblomstfamilien

   av Janne Gro Rygg 
 • Aage Storm Borchgrevink: Eurostories. Reiser i Europa

   av Kristin Øhlckers 
 • Ari Behn: Bakgård

   av Arne Olav L. Hageberg
 • Franz Kafka: Aforismer

   av Stine Høigård
    

  Redaktør: Ola Uvaas

Nøkkelord: Tidsskrifter