Divan 1-2/2022: Teknik/metod

Innehåll

 • Inledning.
 • Johan Cullberg, Orfeus – bilder av mannen.
 • Andreas Keller, Den psykoanalytiska teknikens konfliktfyllda historia.
 • Melanie Klein, Promemoria gällande min teknik.
 • Anna Freud, Promemoria.
 • Marjorie Brierley, Promemoria gällande min teknik.
 • Christian Nilsson, Att upptäcka den egna praktiken på nytt.
 • Petra Mölstad, Matmor.
 • Marcia Sá Cavalcante Schuback, Exil som (en annan) hermeneutisk metod.
 • Karin Brygger, Förlorat och oförlorat.
 • Haydée Faimberg, Att lyssna på lyssnandet.
 • Annika Hirdman Künstlicher, Klein – då och nu.
 • Christopher Bollas, Tillvarons gåtor.
 • Nina Weibull, Utgrävningar och sammanflätningar.
 • Astrid Elander, Att tala utan språk.
 • Peter Jansson, Har du handlat i enlighet med ditt begär?
 • Ulf Karl Olov Nilsson, Göteborgsvitsen och dess förhållande till det omedvetna.