Filosofisk supplement 1/2024: Kjærlighet

Kjærlighet er et av de mer uuttømmelige fenomenene som gjennomsyrer menneskeslektens historie og hverdagsliv. (Vi beklager vår artssjåvinisme på forhånd.) Det finnes kjærlighet i det å gi, i det å hate, i sjalusi, i tillit og i tro. Kjærlighet er et politisk, romantisk, religiøst og historisk begrep, og det å si noe generelt om kjærlighet er derfor bortimot umulig. Likevel er kjærligheten til stede i nesten alt. For å si noe substansielt om kjærligheten må man derfor heller gå ned på detaljnivå og snakke om de spesifikke områdene hvor fenomenet kjærlighet kommer til uttrykk i. I denne utgaven finner man blant annet en Scheleriansk lesning av filmen «My Dinner with André», refleksjoner over det tradisjonelle slektsbegrepet, et intervju med tidligere Fs-redaktør Anders Fjeld og en oversettelse og diskusjon av et utdrag fra Hegels forelesninger i religionsfilosofi.