Filosofisk Tidskrift 4/2020

‎Filosofisk tidsskrift har som mål å bidra til en helhetlig og fruktbar diskusjon av filosofiske problemer, og å informere på en lettfattelig måte om dagens filosofiske forskning. Det er ikke bare rettet mot profesjonelle filosofer, men fremfor alt ønsker å nå et bredere lesertall av filosofisk interesserte mennesker. Tidsskriftet er åpent for ulike filosofiske orienteringer, men ønsker å unngå bidrag som ikke kan krediteres uten spesiell forkunnskap eller tekniske ferdigheter. I tillegg til lengre artikler på ca 10-15 sider, er magasinet glade for å motta kortere bidrag og innlegg av varslingsnatur. Utgiver: Forlag Thales.

Innehåll

  • Inledning. Fredrik Svenaeus
  • ”Lyssna på din kropp!” Åsa Carlson
  • Det naturliga och trans. Sofia Jeppsson
  • Kommentar på Fredrik Svenaeus, Det naturliga. Lisa Folkmarson Käll
  • Om Det naturliga. Fredrik Svenaeus
  • Jaget. Lars Bergström
  • Kommentar till en recension. Ulf Danielsson
  • Replik till en kommentar. Lars Bergström

Recensioner

  • Frans Svensson om Etik av Elena Namli och Carl-Henric Grenholm.
  • Erik Hallstensson om Kultiverandet av det mänskliga av Anders Burman.

Notiser