Filosofisk tidskrift 1/2015

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll
  • Peter Gärdenfors: Varför vill vi förstå?
  • Per Bauhn: Korsgaards teori om enade agenter
  • Lars Bergström: Gudar och mörk materia
  • Simon Skau: Epistemiska trösklar, ett svar på problemet med gemensam kunskap
  • Ingvar Johansson: Kahneman och Lindaproblemet
  • Recensioner