Filosofisk tidskrift 1/2017

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär

Innehåll

  • Jakob Håkansson Eklund: Empati och fysik
  • Lars Bergström: Kunde något annat ha hänt?
  • Richard Gustavsson: Zhou Dunyis filosofi
  • Ingvar Johansson: Mänskliga rättigheter och deras moralfilosofiska fundament