Filosofisk tidskrift 1/2019

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Parfits medgivandeprincip. Anders Hansson
  • Om betydelsen av evidens av högre ordning. Marco Tiozzo.
  • Sex enbart för reproduktion. Erik Rezazadeh
  • Artificiella medvetanden är vår största etiska risk. Paul Conrad Samuelsson
  • Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de klasslogiska antinomierna”. Kaj Børge Hansen
  • Recensioner: Ulf Danielsson om Fysik av Aristoteles. Lars Bergström om Superintelligens av Nick Bostrom
  • Notiser