Filosofisk tidskrift 1/2020

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • ?Att jämföra äpplen med päron (och lidande, och löften). Anders Hansson
  • Moral och handlingsfrihet. Lars Bergström
  • Icke-identitetsproblemet - ett icke-problem? Tobias Engqvist

Recensioner

  • Jonas Olson om Tre slags etiska teorier? Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra av Anders Hansson
  • Lars Bergström om Upplysning nu: Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism av Steven Pinker
  • Mattias Gunnemyr om Vad har vi mest skäl att göra: Dereks Parfits moral.filosofi av Anders Hansson
  • Charlotta Weigelt om Aristoteles av Carlo Natali
  • Mats Ingelström om Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde av Jonna Bornemark
  • Notiser