Filosofisk tidskrift 1/2021

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Vad är filosofi? En introduktionsföreläsning. Staffan Carlshamre
  • Om feministisk etik och dess politiska betydelser i vår tid. Evelina Johansson Wilén

Recensioner

  • Lars Bergström om Folk och vilja: Ett försvar för demokratin i vår tid av Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö.
  • Ulrika Björk om fyra böcker om Hannah Arendt.
  • Andras Szigeti om Att förstå social förståelse av Patrizio Lo Presti.
  • Marco Tiozzo om Kunskapsteori: En introduktion till vetande, berättigande och sanning av Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes