Filosofisk tidskrift 2/2013

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär. Utgivare: Bokförlaget Thales.

INNEHÅLL Johan Brännmark: Reflektivt ekvilibrium: tre utvidgningar • Fredrik Gustafsson: Film och filosofi, film som filosofi • Lars Bergström: Quine och sanningen • Hans Ruin: Kant och det sublima • Jan Thorsson: Hitlers folkstat • Martin Lembke: Varat: en fråga om uteslutning • Björn Lundgren: Överraskningsparadoxen • Torbjörn Tännsjö, Recension av: På väg mot språket av Martin Heidegge

Andre kunder kjøpte også: