Filosofisk tidskrift 3/2017: Filosofi i Göteborg

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Anna-Sofia Maurin och Susanna Radovic: Ett temanummer om filosofi i Göteborg
  • Dorna Behdadi: ”Theory of Mind” och fenomenalt medvetande
  • David Brax: Vad gör hatbrott värre än andra brott?
  • Alla Choifer: Att förstå sig själv och att förstå den andre
  • Paul Gorbow: Essens, att sammanfalla och karakterisering
  • Sofia Jeppsson: Förtjänst och straff
  • Jakob Leth Fink: Aristoteles om moralisk blindhet
  • Anna-Sofia Maurin: Metafysik och (annan) vetenskap