Filosofisk tidskrift 3/2019

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • ?En förbisedd dimension av värde. Henrik Andersson och Jakob Green Werkmäster
  • Visselblåsarrollen och ny teknik. Cathrine V. Felix
  • Dualism med avseende på ”bra” och ”bra för”. Fritz-Anton Fritzson
  • Om att orsaka global uppvärmning. Mattias Gunnemyr
  • Somervilleskolans filosofiska program. Frits Gåvertsson
  • ”Förhållningssätt” och olika former av kausalitet. Peter Gärdenfors
  • Är självständigt tänkande en illusion? Gloria Mähringer
  • Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist? Carl-Johan Palmqvist
  • Osäkerhet, tvärvetenskap och klimatförändringarna. Henrik Thorén, Johannes Persson och Niklas Vareman