Filosofisk tidskrift 4/2013

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär. Utgivare: Bokförlaget Thales.
  • Stina Böckström: Hur hamnade Sanaz på festen?
  • Patrik Ribe: Den liberala autonomins förutsättningar
  • Hans Ruin: Wittgenstein och filosofins tilltal
  • Karl Ekendahl: Döden igen
  • Richard Swinburne: Häggström om Swinburne och sannolikheten för Guds existens
  • Lars Bergström: Teismen som förklaring