Filosofisk tidskrift 4/2016

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Agnieszka Proszewska: Arne Næess amor Dei Intelletualis- kärleken till Gud eller till Naturen?
  • Lars Bergström: Dödens dålighet
  • Roger Fjellström: Filosofens mord: Fallet Louis Althusser
  • Anders Bartonek: Hemnet och Foucault
  • Karl Pettersson: Greg Bognar om ideala livslängdstabeller
  • Recensioner

Andre kunder kjøpte også: