Filosofisk tidskrift 4/2018

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Dan Egonsson: Människans moraliska framsteg
  • Henrik Andersson och Frits Gåvertsson: Pietetsfullt hanterande av mänskliga kvarlevor
  • Anders Bartonek: Tänk om alla skulle göra så, Immanuel?
  • Olle Risberg: Bergstöm om metaetisk naturalism
  • Lars Bergström: Metaetisk naturalism
  • Olle Risberg: Metaetikens metodologi
  • Lars Bergström: Metaetikens förklaringsvärde
  • Recensioner
  • Notiser