Filosofisk tidskrift 4/2019

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Människans mörka materia: Om implicit bias och moraliskt ansvar. Katharina Berndt Rasmussen och Åsa Burman
  • Giltiga slutledningar. Lars Bergström
  • Har vi verkligen en fri vilja? Ruben Wiwe
  • Evolutionär kärlek. Bertil Kristerson
  • Recensioner
  • Nicolas Olsson Yaouzis om Moraliska provokationer av Marcus Agnafors.
  • Lars Bergström om Liv 3.0 av Max Tegmark.
  • William Bülow om Historisk rättvisa: Gottgörelse i en postkolonial tid av Göran Collste.
  • Lars Bergström om Förnuft & fördom: Varför vi tänker som vi gör av Hugo Mercier och Dan Sperber.
  • Notiser