Filosofisk tidskrift 4/2021

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

 • Hotet från medvetna maskiner. Lars Bergström.
 • Problemet med kollektiv påverkan. Andrea S. Asker.
 • Heidegger mot moderniteten – en instruktiv förbrytelse? Erik Hallstensson.
 • Kommentar. Mycket sent om Hedenius och Mathlein. Johan E. Gustafsson.
 • Recensioner.
 • Hans Teke om Why Solipsism Matters av Sami Pihlström.
 • Anders Hansson om antologin Filosofi och pandemi.
 • Jesper Jerkert om Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén.
 • Martin Lembke om Är Gud annorlunda? av Lennart Nordenfelt.
 • Robert Callergård om Novum Organum av Francis Bacon.
 • Björn Lundberg om antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt.
 • Lars Bergström om Medvetandets mysterium av Annaka Harris.