Filosofisk tidskrift , årgang 36 nr 3/2015

Innehåll Gunnar Björnsson: Moralisk oenighet utan metaetisk absolutism Daniela Cutas: Framtidens familjer: definitioner, etik och politik Kalle Grill: Mänsklighetens undergång ur ett befolkningsaxiologiskt perspektiv Lars Samuelsson: Partisk vs. opartisk moral Andreas Stokke: Bedrag, manipulation og det forkerte i att lyve Pär Sundström: Vad är varseblivningens genomskinlighet och vad följer av den? Beskrivning Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär. Utgivare: Bokförlaget Thales.