Filosofisk tidskrift, årgang 37 Nr 2/2016

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

 • Amanda Thorell: Aristoteles syn på beröm
 • Lars Bergström: Normative skäl
 • Marco Tiozzo: Om moralisk oenighet mellan epistemiska liknar
 • Frits Gåvertsson : Medicinanalogin i antik etik

Recensioner:

 • Lars Bergstöm om Ronald Dworkins
  Religion utan gud
 • Carl-Göran Heidegren om Lennart Nordenfelts
  Konrad Marc-Wogau
 • Lars Bergström om Patricia Churchlands
  Min hjärna och jag
 • Karl Ekendahl om Torbjörn Tännsjös
  Filosofisk tröst