Filosofisk tidsskrift 2/14

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär. Utgivare: Bokförlaget Thales.

Innehåll

Johan Eriksson: Fundamentalontologi och psykoanalys

Jonas Larsson: Filosofisk metod i stället för pragmatisk retorik

Lars Bergström Epikuros och döden

Uljana Akca: Övermänniska och människa os Nietzsche

Simon Rosenqvist: Varför Tännsjö bör bli vegetarian

Recensioner