Glänta 3-4/2018: Love

Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst: under den senaste tiden har det handlat om det dokumentära, kritikens former, sanningsproduktion, moderna filosofier, konst & forskning. Tidskriften driver också ett bokförlag och filosofibaren i Göteborg och Stockholm. 1999 utsågs Glänta till"Årets kulturtidskrift": ur juryns motivering: "Glänta nöjer sig sällan med att presentera, glänta penetrerar. Den har en sensibilitet för de intressanta aspekterna av saker som ligger i tiden men den vågar också ta sig an sådant som kan synas uttjatat och ger då ämnet aktualitet åter genom rätt vinkling och behandling."

50 år efter The summer of love är de kärleksbudskap som då formu­lerades i marginalen vanligt förekommande inslag i gängse politisk retorik. Det är på detta språk som kampen nu utspelar sig. Det kan handla om att älska sitt land eller om rätten att älska den man vill. Alltmer av det som står på spel i dagens politik, liksom i samhället i övrigt, tycks uttryckas i sådana termer. Samtidigt är det många frågor som aldrig ställs till just kärleken. I det nya numret av Glänta frågar sig Mara Lee om rasism kan lära oss något om kärlek och Sara Ahmed frågar om kärlek kan lära oss något om rasism. Dessutom en mycket lång spellista med olika svar, bland mycket annat.?

 • Göran Dahlberg: Inledning: 50 år efter The summer of love
 • Erdem Tasdelen: Love is…
 • Sara Ahmed: I kärlekens namn
 • Nino Mick: Går till biblioteket för att lära mig om kärlek
 • Johanna Carshall, Anna Hörnell, Erik Lindman Mata, Hannah
 • Sandström, Houssin Vennberg Sninate: Kalejdoskop: kärlek
 • Khashayar Naderehvandi: Älskade, det är inte bara information
 • Koleka Putuma: Svart glädje / 1994: en kärleksdikt
 • Mara Lee: Kan rasism lära oss något om kärlek?
 • Kristofer Folkhammar: l takt i natt
 • Carin Franzén: Tre gånger kärlek
 • Julia Ravanis: Tvåsamhet vs solidaritet
 • Aaron Schuster Kommunisters sexliv och framtidens kärleksregim
 • UKON: Jag slösade bort mitt liv på kärlek