Konstnären 1/15

Innehåll
  • Ledare: Konst som motståndshandling
  • Konstnärsnämnden: Befängt att påstå att kulturpolitiken isoleras
  • Konstnärer och författare i samarbete mot hot
  • KRO och staten möts i förlikning
  • Form- och bildkonsten drabbades av budgetskrisen
  • Tove Kjellmark
  • Mästaren och maskinerna
  • Den mekaniska konstnären
  • KRO/KIF
Beskrivning

Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor. Konstnären är förbundsorgan för Konstnärernas Riksorganisation och genom samarbetsavtal även för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.